9 Synagoge

Het Apeldoornsche Bosch had een duidelijk doel: ‘de instandhouding van een krankzinnigengesticht met inachtneming der voorschriften van den Joodschen godsdienst’. Patiënten moesten verzorgd kunnen worden in een eigen omgeving en in een vertrouwde sfeer. Dat betekende leven volgens de Joodse leefregels en gebruiken. Op sabbat werd niet gewerkt en mocht op het terrein bijvoorbeeld niet gefietst  worden. Een eigen synagoge vormde het onmisbare middelpunt van het religieuze leven. Elke sabbat en op alle Joodse feestdagen werden er diensten gehouden. Over het godsdienstig leven werd gewaakt door een godsdienstleraar. Van 1924 tot 1937 werd deze functie vervuld door S.A. van Witsen. Van Witsen hechtte veel waarde aan het synagogebezoek en het gebouw werd onder zijn toezicht verfraaid en vernieuwd. Voor zover het leervermogen van de bewoners dit toeliet, werd Joodse les gegeven.

Gymzaal
De leerlingen van de School voor Buitengewoon Lager Onderwijs op Groot Schuylenburg volgden hun gymnastiekles in de oude synagoge. Kerkdiensten worden gehouden in het Vierhuis. De zang- en luisterdiensten worden bezocht door vele cliënten van ’s Heeren Loo, hun familie en andere kerkgangers. De sfeer en het samenzijn staan voorop.

Download de informatie over deze locatie inclusief het ooggetuigenverslag.
De Synagoge
Bekijk hier de video